Shanghai Masters 2017 排位赛

El miércoles 11 de octubre, vuelve el Shanghai Masters, al circuito profesional de Snooker. 和往常一样, el torneo arranca con las clasificatorias en tierras británicas, 具体来说, en el Centro Deportivo Robin Park, 维冈 (英格兰).

 Shanghai Masters 2017 排位赛

Shanghai Masters 2017 排位赛

全部 玩家们 que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido de clasificación (最佳 9 帧), para poder acceder al cuadro final del Shanghai Masters 2017.

Los siguientes partidos de clasificación, se disputaran en la sede final del torneo (中国).

PRE CLASIFICATORIAS

Billy Joe Castle v Wildcard1

Wildcard3 v Wildcard2

Soheil Vahedi v Wildcard4

分类

Ding Junhui v Mei Xiwen

Rory McLeod v Billy Joe Castle/Wildcard1

马奎尔 5 – 1 雷传良

Stuart Carrington v Wirldcard3/Wildcard2

John Higgins v Alexander Ursenbacher

Liang Wenbo v Rod Lawler

Sam Baird v Soheil Vahedi/Wirldcard4

Mark Selby v Ian Burns

RESULTADOS SHANGHAI MASTERS 2017 分类

 

5 Noppon Saengkham
4 在 5
亚当·达菲
6 汤姆·福特
5 在 0
Chen Zifan
7 吉米·罗伯逊
5 在 2
阿什利Hugill
8 安东尼·麦吉尔
1 在 5
李·沃克
9 库尔特Maflin
5 在 4
彼得线
10 瑞恩·戴
5 在 1
Josh Boileau
11 Yu De Lu
5 在 1
Sean O’Sullivan
12 Fergal奥布莱恩
5 在 1
杜安·琼斯(Duane Jones)
13 瑞奇瓦尔登
3 在 5
米切尔曼
14 Yan Bingtao
5 在 0
伊甸园
15 马克·艾伦
5 在 3
Zhang Yong
16 艾伯顿
3 在 5
Cao Yupeng
17 丁俊晖
5 在 0
Xu Si
18 杰克Lisowski
5 在 1
吉米·怀特
19 尼尔·罗伯逊
2 在 5
Chris Totten
20 墨菲
4 在 5
Yuan SiJun
21 罗比·威廉姆斯
5 在 3
Rhys Clark
22 多特
5 在 3
奈杰尔·邦德
23 Xiao Guodong
5 在 1
阿迪亚·梅塔
24 卢卡Brecel
5 在 0
像琼斯
25 史蒂文斯
5 在 4
Fang Xiongman
26 马克·金
5 在 2
Matthew Bolton
27 杰米·琼斯
5 在 1
马丁·奥唐奈
29 马奎尔
5 在 1
雷传良
31 阿里·卡特
5 在 4
山姆·克雷吉(Sam Craigie)
32 Li Hang
2 在 5
迈克尔·乔吉欧
33 本·伍拉斯顿
5 在 0
Kurt Dunham
34 阿尔菲负担
5 在 4
Hamza Akbar
35 特鲁姆普
5 在 2
乔·斯威尔
37 奥利弗线
4 在 5
Ian Preece
38 周跃龙
5 在 1
斯科特·唐纳森
39 Thepchaiya取消Nooh
2 在 5
桑德森林
41 Tian Pengfei
4 在 5
约翰·J·阿斯特利
42 大卫·吉尔伯特
5 在 4
亚历克斯·伯格
43 马克·乔伊斯
5 在 4
张友
44 迈克·邓恩
0 在 5
Li Yuan
45 马丁·古尔德
5 在 3
艾伦·泰勒
46 安德鲁·希金森
4 在 5
Akani Songsermsawad
47 斯图尔特·宾汉姆
5 在 1
卢卡斯·克莱克斯(Lukas Kleckers)
48 罗伯特·米尔金斯
5 在 2
保罗小号戴维森
49 安东尼·汉密尔顿
0 在 5
吕浩田
50 侯赛因·瓦法伊(Hossein Vafaei)
5 在 4
艾略特·史莱瑟
51 Marco Fu
5 在 1
Boonyarit Keattikun
52 巴里 - 霍金斯
5 在 3
Chen Zhe
53 丹尼尔·威尔斯
5 在 0
罗宾·赫尔
54 迈克尔·怀特
5 在 1
Jamie Curtis-Barrett
55 马克·戴维斯
5 在 1
罗斯缪尔
56 奥沙利文
5 在 0
Christopher Keogan
57 加里·威尔逊
5 在 2
Zhao Xintong
58 乔·佩里
5 在 3
利亚姆·海菲尔德
59 马修出售
5 在 3
克雷格·斯蒂德曼
60 鸿恩
1 在 5
Wang Yuchen
61 马克·威廉姆斯
5 在 2
Niu Zhuang
63 凯壬威尔逊
3 在 5
杰拉德·格林
64 多米尼克·戴尔
5 在 0
里奥·费尔南德斯(Leo Fernandez)
65 艾伦·麦克马纳斯
5 在 4
Hammad Miah |
66 克里斯Wakelin
5 在 3
詹姆斯·瓦塔纳

 

 

PARTIDOS DIFERIDO SHANGHAI MASTERS 2017 分类

 

另请参见

射出 2020

SHOOT OUT 2020 THEPCHAIYA UN-NOOH DEFIENDE SU TÍTULO DE CAMPEÓN EN DIRECTO Y EN EXCLUSIVA