O máis rápido cen televisado

Tony Drago
Tony Drago

O máis rápido cen o Tony Drago ten na súa terceira xornada do Reino Unido 1.996 contra John Higgins.

Drago feito un 103 en só 3 minutos 33 segundos!

 

Ver tamén

Campión de Campións 2020

Volve o Torneo de Campións A décima edición do Campión de Campións From …