การเริ่มต้น / ห้องสมุดสื่อ / ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสนุ๊กเกอร์ / ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสนุ๊กเกอร์ (III)

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสนุ๊กเกอร์ (III)

Mejores Momentos del Snooker: Michaela Tabb
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสนุ๊กเกอร์: Michaela Tabb

Michaela Tabb ha dejado grandes momentos a lo largo de su carrera. En el siguiente vídeo podéis deleitaros con uno de los mejores y más divertidos.

ดูเพิ่มเติม

Paul Hunter Classic 2019

พอลฮันเตอร์คลาสสิก 2019

El sábado 24 สิงหาคม, el Snooker viaja a tierras alemanas con el Paul Hunter ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>